MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ v2.4 (12.06.2018)

1. Taraflar

Bu Sözleşme Kullanıcı ve Taptoweb arasında imzalanmıştır. “Kullanıcı” Taptoweb’in IOS, Android vb. tüm platformlarındaki uygulamasını içerik sağlayıcı olarak kullanacak Kullanıcıyı ifade eder. “Taptoweb”; İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Üniversite Mah. Sarıgül Sok. No: 37/1 İstanbul Teknokent Argem Binası 34320 Avcılar / İSTANBUL adresinde mukim, telefon numarası +90 850 532 8 829 ve eposta adresi app@taptoweb.com olan Taptoweb Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi’ni ifade eder.

2. Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşmenin kabul edilmesi ve müteakip ödemenin yapılması, Kullanıcıya Taptoweb’in IOS, Android vb. platformlarındaki uygulamasını içerik sağlayıcı olarak “İçerik Yönetim Platformu” üzerinden bazı hizmet ve bazı özellikleri kullanma hakkı ve Taptoweb tarafından kendisine gönderilen Taptoweb Etiketlerinin kullanma hakkını vermektedir.

3. Sözleşmenin Yürürlüğü

Sipariş konusu hizmete ilişkin lisans ödemeleri yapıldığında bu sözleşme taraflarca kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş olacaktır.

4. Sözleşmenin Uygulanması

Kullanıcının ödemesi karşılığında Taptoweb Kullanıcıya ücretini ödediği kadar Taptoweb Nokta ve Alanları kullanma ve ücretini ödediği süre boyunca “İçerik Yönetim Sistemi” üzerinde bazı hizmetleri kullanma ve yayına alma hakkını verecektir.

Bildirim gönderimi; Bildirim izni vermiş Kullanıcılara ayda maksimumum 2 (iki) adet gönderilebilmektedir. Yalnızca uygulama üzerinden servislerinin kullanımı ile etkileşime geçilen üye kullanıcılara bildirim gönderimi yapılabilmektedir.

Kullanıcı bu sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına girdiğini ve bu konuda bilgilendirildiğini kabul eder.

Taptoweb Etiketleri, Taptoweb Nokta Lisansı ile birlikte kullanılabilir. Taptoweb Etiketlerinin çalışma ve garanti süresi 1 (bir) yıldır.

Kullanıcıya Taptoweb tarafından satılan tüm lisanslar (Nokta, Alan, Marka) ve Etiketler Kullanıcı tarafından tekraren satılamaz, kiralanamaz ve 3.taraf bir kullanıcaya devredilemez.

Taptoweb hizmeti vermeyi her zaman durdurabilir. Ancak hizmetin durdurulması haline Kullanıcının ücretini ödemiş olduğu ancak hizmet alamadığı döneme tekabül eden miktar Kullanıcıya 14 (on dört) gün içinde iade edilecektir.

İade edilen Taptoweb Etiketlerinin kusursuz durumda olması gerekir. Kullanıcıya atfedilebilecek sebeplerle Taptoweb Etiketlerinin zarar görmüş olması halinde Kullanıcı Taptoweb Etiketi başına 20 USD peşin ödeme şeklinde yapılacaktır.

Taptoweb Marka Lisansı üzerinden sağlanacak ve oluşan tüm haklar aboneliğin sona ermesi ile Taptoweb’e devrolur.

5. Listelenen Fiyatlar

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar hizmet ve ürünlerin yıllık abonelik fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

6. Genel Hükümler

6.1. Kullanıcı, Taptoweb’e ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul eder. Kullanıcı ayrıca ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmeden ve mesafeli satış sözleşmesi kurulmadan önce Taptoweb’in adresini, siparişini verdiği hizmetlerin temel özelliklerini, hizmetlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul eder.

6.2. Siparişi verilen Taptoweb Noktaları ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Kullanıcının gösterdiği adresteki kişiye veya kuruluşa teslim edilir. Taptoweb Noktaları bu süre içerisinde Kullanıcıya teslim edilemezse Kullanıcı sözleşmeyi feshedip ücret iadesi isteyebilir.

6.3. Taptoweb, siparişi verilip ücreti ödenen hizmet ve Taptoweb Etiketlerini eksiksiz şekilde sağlayacaktır. Taptoweb kendi inisiyatifiyle hizmetlerin aynı şekilde veya daha iyi sağlanmasına olanak veren başka model bir Taptoweb Etiketi gönderebilir.

6.4. Taptoweb, hizmetin yerine getirilmesinin herhangi bir sebeple imkansızlaşması halinde durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde yazılı olarak veya e-posta ile Kullanıcıya bilgi verecek ve aldığı ücretin hizmetin verilemediği dönemine tekabül eden miktarını hizmet vermeyi durdurduğu günden itibaren on dört gün içinde iade edecektir.

6.5. Sözleşme konusu hizmetin ücretinin herhangi bir nedenle ödenmemesi halinde veya ödenen ücretin banka üzerinden iptal edilip iade alınması halinde Taptoweb’in sözleşme konusu hizmeti verme yükümlülüğü sona erecektir. Bu durumda Taptoweb Etiketleri kendisine teslim edilen Kullanıcı Taptoweb Etiketlerinü iade edecektir.

6.6. Banka veya finans kuruluşu ödemenin yapıldığı kredi kartının yetkisiz kişilerce kullanıldığı gerekçesiyle ödemeyi Taptoweb hesabına geçirmeyebilir. Bu durumda Kullanıcı, Taptoweb Etiketlerini teslim aldıysa nakliye gideri Taptoweb’e ait olacak şekilde üç gün içerisinde Taptoweb Etiketlerini Taptoweb’e iade edecek, Taptoweb Etiketlerine ulaşamıyorsa her Taptoweb Etiketi için 20 USD ödeme yapacaktır.

6.7. Taptoweb, tarafların iradesi dışında gelişen mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmetin gerçekleşebilmesi için gerekli ürünü süresi içinde teslim edemeyecek ise durumu Kullanıcıya bildirecektir.

Bu durumda Kullanıcı;

i. siparişin iptal edilmesini,
ii. sözleşme konusu ürün ve hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini,
iii. teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına
kadar ertelenmesini talep edebilir.

Kullanıcı siparişi iptal ederse ve ödemeyi nakit ile yapmışsa ödediği miktar siparişin iptal edilmesinden başlayacak on dört gün içinde nakden ve tek seferde kendisine ödenir. Kullanıcı ödemeyi kredi kartı ile yapmışsa ödediği miktar aynı süre içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Kullanıcı, iadenin kredi kartına yapılması halinde tutarın banka tarafından kendi hesabına yansıtılmasının üç haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Kullanıcının hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ilgili olduğunu ve bu süre için Taptoweb’i sorumlu tutmayacağını kabul eder.

6.8. Kullanıcı, Taptoweb’e herhangi bir zamanda verdiği adresi, e-posta adresi, telefon numaraları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden Taptoweb’in kendisine ulaşabileceğini kabul eder.

Kullanıcı verdiği bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Taptoweb’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Taptoweb’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul eder.

Kullanıcı Taptoweb internet sitesini ve mobil uygulamalarını kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi kabul eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcının sorumluluğundadır. Taptoweb web sitesinde verilen bağlantılar Kullanıcıları başka web sitelerine gönderebilir. Bağlantı verilen web siteleri Taptoweb’in güvencesi altında değildir. Kullanıcının Sözleşmeyi ihlali sebebiyle Taptoweb’in zarara uğraması halinde Kullanıcı bu zararları tazmin edecektir.

6.9. Kullanıcı kendisine getirilen Taptoweb Etiketlerini teslim almadan önce kontrol edecek, ezik, kırık, ambalajı yırtılmış veya diğer şekillerde hasar görmüş Taptoweb Noktalarını kargo şirketinden teslim almayacaktır. Aksi başka bir şekilde ispatlanmadıkça teslim alınan Taptoweb Etiketleri sağlam ve eksiksiz olduğu kabul edilir. Teslimden sonra Kullanıcı Taptoweb Etiketleri özenle kullanacak, cayma hakkını kullanacaksa Taptoweb Etiketlerini kullanmayacaktır. Taptoweb Etketlerinin cayma hakkı sebebiyle iade edilmesi halinde faturası da iade edilmelidir.

Kullanıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde Taptoweb sipariş veren kişiden kartın kendisine ait olduğunu ispat etmesini isteyebilir. Bu süre içerisinde sipariş dondurulur. Bu talep 24 saat içerisinde karşılanmazsa Taptoweb siparişi iptal edebilir.

7. Cayma Hakkı

Kullanıcı sözleşmenin imzasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Taptoweb’e aittir. Kullanıcı bu sözleşmeyi kabul etmekle cayma hakkı konusunda bilgilendirilmiş kabul eder.

Kullanıcı cayma hakkını kullanmak için yukarıdaki süre içinde Taptoweb’e iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunacaktır. Hakkında cayma hakkı kullanılacak Taptoweb Noktaları’nın kullanılmamış olması gerekir.

Bu hakkın kullanılması halinde,

i. Siparişe ilişkin fatura (iade edilmek istenen hizmetin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen hizmet iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

ii. İade edilecek ürünler, ürünlerin kutusu, ambalajı, standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

Taptoweb cayma bildiriminin ve iade edilen Taptoweb Noktalarının Taptoweb’e ulaşmasından veya Taptoweb Noktalarının web sitesinde (taptoweb.com) ilan edilen güncel bedelinin ödenmesinden itibaren en geç on (10) gün içerisinde hizmet için ödenen toplam bedeli iade etmekle yükümlüdür.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

8. Yetkili Mahkeme

Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

Kullanıcının tüketici olması halinde şikayet ve itirazlar, 6502 sayılı kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.

×